• Kompendium informacji

• Kogo obowiązuje?

• Refundacja kosztów

• Oferta urządzeń dla lekarzy
KOMPENDIUM INFORMACJI


Jak już wszyscy wiemy, 26 lipca 2010 minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, na mocy którego kolejne grupy zawodowe zostały zobowiązane do prowadzenia takiej ewidencji od 1 maja 2011r.. Obejmuje to m.in. lekarzy i prawników. Na naszej stronie powiemy oczywiście o aspektach tej sytuacji związanych z pracą lekarzy.

Obowiązek stosowania kas dotyczy wyłącznie podmiotów dokonujących obrotu konsumenckiego.

Do góry

KOGO OBOWIĄZUJE

Obrót konsumencki to sprzedaż towarów i/lub usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, czyli tzw. sprzedaż detaliczna. Biorąc pod uwagę powyższe oznacza, że lekarze nie prowadzący prywatnej praktyki lekarskiej lub prowadzący taką, ale rozliczający się z firmami „zatrudniającymi” wyłącznie na podstawie faktur czy rachunków (kontrakty, bez przyjmowania na własny rachunek pacjentów indywidualnych) oraz ci, którzy są zatrudnieni na umowy cywilno-prawne lub umowy o pracę, nie będą zobowiązani do posiadania kas rejestrujących.
Jeśli lekarz prowadzi prywatną praktykę i dokonuje obrotu konsumenckiego (przyjmuje prywatnie pacjentów) też nie od razu musi nabywać kasę fiskalną. Obowiązek posiadania kasy wynika bezpośrednio z wartości sprzedaży dokonanej przez lekarza. Na szczęście, ministerstwo pozostawiło zasady wprowadzania kas takie same, jak ogólnie przyjęte. Oznacza to, że zgodnie z w/w rozporządzeniem
z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych zwolnieni są do 31 grudnia 2012 ci podatnicy, u których kwota obrotu wynikająca wyłącznie ze sprzedaży w obrocie konsumenckim (sprzedaży detalicznej) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł. Dla lekarzy rozpoczynających działalność w roku 2011 limit ten wynosi 20 000zł. Do obrotu konsumenckiego nie zalicza się wynagrodzenia w tytułu umowy-zlecenia, umowy o pracę czy faktur lub rachunków wystawionych na rzecz podmiotów gospodarczych.
Lekarze udzielający w ramach prywatnej praktyki świadczeń refundowanych przez NFZ nie otrzymują pieniędzy bezpośrednio od pacjenta, a dokonują rozliczenia z podmiotem, jakim jest FZ. W związku z tym taka usługa nie musi być rejestrowana na kasie. To również forma sprzedaży usług nie wliczana do w/w limitów sprzedaży konsumenckiej, ponieważ lekaż otrzymuje wynagrodzenie na podstawie kontraktu zawartego z NFZ.
Do góry

REFUNDACJA
Jeśli już lekarz musi jednak nabyć kasę rejestrującą to może odliczyć od podatku lub otrzymać zwrot kwot wydanych na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Czyli jeżeli lekarz prowadzący działalność potrzebowałby zakupić więcej niż jedną kasę, to wówczas już w momencie pierwszego zgłoszenia do urzędu skarbowego planowanego nabycia kas, należy podać ich ilość, tylko wówczas odliczenie/ulga należy się za więcej niż jedną kasę. Gdy zaś zgłosi się jedną kasę , a miesiąc później drugą lub kolejne, to za te zgłoszenia ulgi już nie będzie. Kwota refundacji to 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700zł.
Refundacja kosztów zakupu kasy fiskalnej może być realizowana na 2 sposoby:
1. Poprzez odliczenie kwoty zwrotu w deklaracji podatkowej VAT (dotyczy wyłącznie podmiotów zgłoszonych jako płatnicy podatku VAT)
2. Poprzez zwrot kwoty refundacji na rachunek bankowy (u osób zwolnionych przedmiotowo, czyli m.in. lekarzy)
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dni od daty złożenia wniosku. Z odliczenia/refundacji można skorzystać wyłącznie wówczas, jeśli rozpocznie się ewidencjonowanie przy użyciu kas posiadających aktualną homologację Ministerstwa Finansów oraz nie przekroczy się terminu zainstalowania kasy fiskalnej. Dodatkowym warunkiem dokonania odliczenia jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego zgłoszenia o terminie instalacji, ilości i miejscu użytkowania kas fiskalnych jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (minimum 1 dzień p rzed fiskalizacją urządzenia). Uwaga: ważną datą jest dzień wprowadzenia kasy w tryb fiskalny, a nie dzień zakupu kasy. Kasę można zakupić wcześniej i na niefiskalnym urządzeniu poćwiczyć sprzedaż. Kasa przed ufiskalnieniem jest zawsze w tzw. trybie szkoleniowym.
Do góry

OFERTA URZĄDZEŃ DLA LEKARZY
Wybierając urządzenie do gabinetu czy do prowadzenia prywatnej praktyki lekarskiej w trybie wyjazdowym trzeba wiedzieć jak planujemy kasy używać. Są kasy przenośne, skierowane do użytkowania w terenie, są małe kasy stacjonarne, które są lekkie i proste do przenoszenia, jeśli lekarz prowadzi praktykę w dwóch czy więcej gabinetach. Są też kasy większe, typowo stacjonarne, które znalazłyby zastosowanie w większych gabinetach powiązanych z laboratorium lub przychodniach. Ceny kas zaczynają się od ok. 1000zł do 2-3 tyś. Decydując się na małą kasę, a sądzę że lekarz prowadzący indywidualną prywatną praktykę na taką kasę się zdecyduje, faktyczny koszt zakupu (uwzględniając zwrot z urzędu skarbowego) wyniósłby 300zł. Ważna też jest prostota obsługi i przejrzystość menu kasy.
Otrzymaliśmy wiele zapytań odnośnie instalacji kas w gabinetach, gdzie przyjmuje kilku lekarzy. Czy wystarczy jedna kasa rejestrująca? Jeśli lekarze prowadzą działalność wspólnie, jako spółka pod wspólną nazwą i z jednym NIP-em, to można oczywiście zastosować jedną kasę, lecz jeśli każdy z lekarzy prowadzi własną indywidualną praktykę lekarską, a jedynie współdzielą pomieszczenie – gabinet, wówczas każdy z lekarzy musi mieć własną kasę fiskalną.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kas fiskalnych. Chętnie też pomożemy w wyborze kasy i odpowiemy na dręczące Państwa pytania. Kontakt
Do góry